Contact Us

Japan Office

Tokyo:〒169-0074

Shinjuku Front tower28F 2-21-2 Kitashinjuku Shinjuku Tokyo 

TEL:03-5937-5812 / FAX:03-5937-5813

Saitama Branch:〒335-0026

2F 2-13-25 Niizominami Toda-city Saitama 

TEL:03-6803-5140 / FAX:03-6690-6652

Chiba Branch:〒262-0011

63-1 Sankakucho Hanamigawa-ku Chiba-shi Chiba-ken 

TEL:03-6803-5140 / FAX:03-6690-6652

Osaka Branch:〒578-0975

1-3-7 Nakakonoikecho Higashiosaka-shi Osaka-fu
TEL:06-4306-4211 / FAX:06-4306-4213

Sendai Branch:〒983-0822

2-7-41 Tsubamesawahigashi Miyagino-ku Sendai-shi Miyagi-ken TEL:022-290-7306 / FAX:022-290-7386

+81359375812 ​

INFO@ZENITHSUZUKI.COM​

Dubai Office

Head Office

Shinjuku Front tower28F 2-21-2 Kitashinjuku Shinjuku Tokyo 

Tel: 04-3688588

Engineering Office

2F 2-13-25 Niizominami Toda-city Saitama 

Tel: 04-3688588

Sales Office

63-1 Sankakucho Hanamigawa-ku Chiba-shi Chiba-ken 

Tel: 04-3688588

+97143688588

INFO@ZENITHSUZUKI.COM​

Open chat
1
Scan the code
Hello
Welcome to Zenith Suzuki.
Can i help you?